Για τους ασθενείς με διαβήτη:

  • Οδηγός για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη - έκδοση 2013 της ΔΕΒΕ link »»
  • Οδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη - Πλήρης Έκδοση της ΕΔΕ link »»
  • Οδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη - Συνοπτική Έκδοση (τσέπης) της ΕΔΕ link »»
  • Ολιγοθερμιδικές Γλυκαντικές Ύλες - ΕΔΕ link »»
  • Πρακτικές Συμβουλές για την πρόληψη και αντιμετώπιση των βλαβών σε διαβητικό πόδι - ΕΜΕΔΙΠ link »»

Για τους επαγγελματίες υγείας:

  • ADA - Standards of medical care in diabetes 2016 link »»
  • ADA - Standards of medical care in diabetes 2017 link »»