• Οι Νέες Συστάσεις της ADA (Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία) για τον Σακχαρώδη Διαβήτη 2017 link »»

2016-Standards-of-Care.pdf - Download

  • Diabetic Neuropathy 2017: A Position Statement by the ADA link »»

DiabNeuroPS2017.pdf - Download

  • Glucose Concentrations of Less Than 3.0 mmol/L (54 mg/dL) Should Be Reported in Clinical Trials: A Joint Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes link »»

Hypoglucemia2017.pdf - Download

DCJan17.jpg